Title Image
 

 
IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI!

 


 
ZĀLES NOTEIKUMI

 


 1. Vienmēr rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību.
 2. Skriet atļauts tikai NERF cīņas laukuma teritorijā.
 3. Apmeklējuma un pasākumu laikā atļauts uzturēties tikai cīņu laukumā un tai pieguļošajā telpā ar galdu. Blakus esošajās telpās bez uzaicinājuma ieiet aizliegts. 
 4. Aizliegts aiztikt citas zāles iekārtas un inventāru, kas nav izniegts pasākuma vajadzībām un neattiecas uz NERF cīņu.
 5. Aizliegts būt agresīvam vai necenzēti lamāties. 
 6. Esi pieklājīgs un pozitīvs gan pret personālu, gan citiem pasākuma un zāles apmeklētājiem.
 7. Aizliegts mest gružus pie zemes un piemēslot aiz sevis.

 
NERF spēles noteikumi

 


 1. Piedalīties NERF cīņās drīgst tikai ar aizsargbrillēm. Spēles laikā tās novilkt aizliegts.
 2. Ievērot instruktora noteiktos spēles noteikumu. Esi godīgs un labi pavadi laiku.
 3. Cieni pretiniekus un esi godīgs.
 4. Ja dzirdi vērdu STOP, SPĒLE IR JĀAPTUR!
 5. Aizliegts no tuva attāluma šaut citam spēlētājam sejā.
 6. Negriez pielādētu ieroci pret sevi (neskaties stobrā).
 7. Nenes NERF ieročus un lodītes ārā no spēles laukuma. 
 8. Uzmanīgi noklausies visu instruktāžu un spēles laikā klausi tiesnešus un citu personālu.
 9. Kategoriski aizliegts grūstīt un lauzt inventāru un spēles šķēršļus.
 10. Nebojāt un nesviest pie zemes NERF, ieročus,magazīnes, lodītes un citu izniegto inventāru.
 11. Kauties, grūstīties, apsaukāt citus vai kā citādi nedraudzīgi izturēties pret citiem zāles apmeklētājiem ir aizliegts.
 12. Aizliegts sist citiem ar NERF ieročiem kā arī sist tos vienu pret otru.
 13. Ja piedalies ar savu ieroci, tad pirms došanās prom iztīri magazīni
 14. Pēc katras spēles palīdzi savākt lodītes spēles laukumā, tas ātrāk ļaus uzsākt jaunu spēli.
 15. Ja spēles laikā tev trāpija, tad esi godīgs un vadies kā paredz konkrētās spēles scenārija noteikumi.
 16. Neapvainojies un atzīsti sakāvi, ja tāda notikusi. Nebojā svētkus sev un citiem.
 17. Drīgst spēlēt ar saviem NERF ieročiem. Aizliegts izmantot savas lodītes. Pirms sava ieroča lietošanas pārliecināties vai magazīne ir tukša un to pašu izdarīt pirms došanās prom

 
Pasākuma rezervācijas noteikumi

 


 1. Telpas rezervēšanai ir jāveic rezervācija un jāsamaksā priekšapmaksa.
 2. Priekšapmaksa 30 € apmērā tiek ieskaitīta kopējā maksā par telpas rezervēšanu.
 3. Priekšapmaksu var veikt uz vietas, norēķinoties skaidrā naudā vai apmaksājot rēķinu, kuru  nosūtam uz Jūsu norādīto epastu.
 4. Rezervāciju iespējams veikt uz vietas Loka šaušanas kluba Archery Liepāja telpās, kā arī caur mūsu mājas lapu.
 5. Izvēlieties kalendārā sev vēlamo datumu un laiku, un aizpildiet anketu.
 6. Visi lauki ir jāaizpilda.
 7. Pēc rezervācijas formas aizpildīšanas nosūtīsim Jums rezervācijas apstiprinājumu.
 8. Atlikušo maksājumu par telpas rezervēšanu varēsiet veikt uz vietas rezervētajā datumā, skaidrā naudā.
 9. Klientam ir tiesības atsaukt rezervāciju 7 dienu laikā pēc tās veikšanas, bet ne vēlāk, kā 4 dienas līdz pasākuma norises dienai. Atsaucot rezervāciju šajā laika periodā atmaksājam iemaksāto Priekšapmaksu.

 
Vispārīgie noteikumi

 


 • Vecākiem vai pavadošajai personai ir pienākums uzraudzīt bērnu/jaunieti. Par tīšu mantas bojāšanu var tikt piemērots naudisks sods par nodarītajiem zaudējumiem.
 • Rotaļu istaba neuzņemas atbildību par klientu sabojātām, pazaudētām vai nozagtām mantām. Rotaļu istabā atrastās nozaudētās vai aizmirstās mantas uzglabājam 3 mēnešus, vēlāk nododam labdarībai vai izmantojam citam mērķim pēc saviem ieskatiem.
 • Organizatori neatbild par apmeklētāju iespējamajiem nelaimes gadījumiem, izņemot, ja tie radušies centra aprīkojuma bojājumu dēļ.
 • Iespējamās pretenzijas attiecībā uz SIA Archery Liepāja pakalpojumiem nepieciešams pārrunāt uzreiz, lai savstarpēji draudzīgā veidā atrastu abpusēji pieņemamu risinājumu. Novēlotas pretenzijas netiek pieņemtas.
 • Gadījumā, ja apmeklētājs neievēro zāles iekšējās kārtības noteikumus vai prasības drošībai, izturas agresīvi, traucē vai apdraud citus apmeklētājus, darbiniekiem ir tiesības tam aizliegt turpmāku zāles izmantošanu.