MPS marts 2018 (WA, Grobiņa, 03.03.2018.)

0 comment

Ar labiem panākumiem mūsējie startējuši tikko notikušajās sacensībās Mani Pirmie Starti.

1.vieta – Aija Rubene, Olimpisko Loku klase, Pieaugušajie iesācēji (7 šāvēju konkurencē).

1.vieta – Aigars Spāģis, Olimpisko Loku klase, Jaunās cerības. (12 šāvēju konurencē) Aigars šajās sacensībās uzrādija Sporta meistara kandidāta normatīvu sašaujot 548 punktus

5.vieta – Aigars Pelns, Olimpisko Loku klase, Pieaugušajie iesācēji. (12 šāvēju konurencē)

3.vieta – Nikita Vorobjovs, Olimpisko Loku klase, jaunieši 13-14 g.v. (5 šāvēju konkurencē)

1.vieta – Rainonds Gūtmanis, Neaprīkots loks, Pieaugušie iesācēji, (5 šāvēju konkurencē)

 

rezultāti šeit – http://archery.lv/wp-content/uploads/sacensibas/2018/03-MPS-Marta-rezultati.pdf

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *